zlatibor panorama

+381 (031) 842 555

Kongresi - kongresni turizam

Hotel Olimp pruža odlične mogućnosti za razne oblike poslovnih sadržaja. Velika kongresna sala namenjena stručnim seminarima, predavanjima i sličnim potrebama, kapaciteta 100 mesta opermljena je svom potrebnom prezentacijonom video-tehnikom.
Pored sale nalazi se prostor za kafe pauze koji se po potrebi pretvara u funkcionalnu salu do 30 mesta. Vip salon je takođe na raspolaganju gostima u više namena. Svi navedeni kapaciteti ukazuju da hotel Olimp može da ispuni potrebe vrlo zahtevnih i komplesnih sadržaja u kongresnom turizmu.

KONGRESNA SALA
KONGRESNA SALA KONGRESNA SALA KONGRESNA SALA KONGRESNA SALA